Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu informacyjnego telewizja.krakow.pl. A w nim m.in. o:

  • 50. Lajkoniku w Krakowie
  • rewitalizacji pl. Biskupiego
  • Zielonej Stolicy Europy 2023 r.
  • darmowych kontrolach rowerowych
  • Dniu Solidarności Miast Światowego Dziedzictwa
  • warsztatach z dziedzictwa dla najmłodszych
  • festiwalu „Bomba Megabitowa”
  • Mistrzostwach Europy Amp Futbol Kraków 2021
  • trwającej kampanii sportowo-rekreacyjnej „Kraków w formie”.