Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu telewizja.krakow.pl, a w nim m.in. o:

  • budowie linii tramwajowej do Mistrzejowic

  • przedłużonym terminie składania wniosków do planu ogólnego

  • nowym placu zabaw na Wzgórzach Krzesławickich

  • smoku Kazimierzu na smoczym szlaku

  • Akademii Bohaterów Klimatu

  • Krakowskiej Linii Muzealnej

  • 17. Nocy Teatrów

  • krakowskiej herstorii.