Zapraszamy do oglądania najnowszego wydania Informacji, a będzie mowa m.in. o:

  • rozpoczęciu prac nad opracowaniem studium wykonalności metra
  • wyróżnieniu dla Krakowa za walkę ze smogiem
  • oczyszczaczach powietrza dla krakowskich przedszkoli i żłobków
  • 86 nowoczesnych i ekologicznych autobusach dla krakowskiego MPK
  • nowym centrum obsługi Wodociągów Miasta Krakowa
  • nowym zapleczu sportowym dla KS Wróblowianka
  • forum turystycznym w Krakowie
  • festiwalu Sacrum Profanum, czyli święcie niepodległej muzyki
  • otwarciu Hangaru Czyżyny