Zapraszamy do oglądania najnowszego wydania Informacji, a w nim m.in. o:

  • egzaminach ósmoklasistów w Krakowie w cieniu strajku nauczycieli
  • automacie do recyklingu plastikowych butelek
  • wiosennej akcji sadzenia drzew w lesie Mogilskim
  • pasach drogowych pod szczególnym nadzorem urzędników ZDMK
  • 100-leciu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
  • festiwalu Misteria Paschalia
  • wielkanocnym święceniu pokarmów na Rynku Głównym
  • renowacji fortu Łapianka
  • krakowskich „8 Wspaniałych”