Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu informacyjnego telewizja.krakow.pl. A w nim m.in. o:

  • planie zagospodarowania Nowego Miasta
  • Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
  • Igrzyskach Europejskich
  • rozbudowie i remontach żłobków
  • Kolejowym Klubie Wodnym
  • pawilonie dla kotów
  • jubileuszu dwutygodnika KRAKÓW.PL
  • komedii „Do dwóch razy sztuka” w Teatrze Variété