Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu informacyjnego telewizja.krakow.pl. A w nim m.in. o:

  • planowanym odcinku S7 Kraków-Myślenice
  • parkingu Park & Ride przy stacji kolejowej „Kraków Swoszowice”
  • dodatkowych autobusach na krakowskich drogach
  • zmianach na alei Róż
  • akcji krakowskich uczniów „Pieszo do celu”
  • bezpłatnych miejskich kontrolach stanu technicznego rowerów
  • 7. edycji Mistrzostw Krakowa Seniorów 65+
  • Drużynie Wczesnośredniowiecznej WYTĘDZE
  • premierze w Teatrze Ludowym