Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu informacyjnego telewizja.krakow.pl. A w nim m.in. o:

 • uruchomieniu nowego miejskiego serwisu internetowego „Inwestycje w Krakowie”
 • letnich remontach torowisk w centrum miasta
 • poszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania
 • półkoloniach integracyjnych współorganizowanych przez miasto
 • kolejnym, piątym już Lajkoniku na trasie
 • wpustach ulicznych, będących pod kontrolą miejskiej jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna
 • nowym miejskim muralu, powstałym w ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej EKOrEWOLUCJA
 • kolejnym weekendzie bezpłatnych spacerów z krakowskimi przewodnikami
 • wizycie w Krakowie laureatki radiowego konkursu: „Kraków nieodkryty”
 • wydarzeniu „Muzyczne planery”, czyli wakacyjnych weekendach z dobrym brzmieniem
 • kalistenice, czyli ćwiczeniach wykorzystujących naszą własną masę ciała