Zapraszamy do oglądania najnowszego wydania Informacji, a w nim m.in. o:

  • Stale rozbudowywanym systemie monitoringu
  • Remoncie ul. Królewskiej
  • 22. Międzynarodowych Targach Książki
  • Sfinansowaniu przez krakowian wyjazdu na obóz języka angielskiego dla młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • Remoncie Klubu Seniora przy ul. Gabrieli Zapolskiej 15
  • Festiwalu Conrada
  • Sadzeniu 100. szlachetnych dębów z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i wyzwolenia Krakowa.