Tym żyje miasto! Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu informacyjnego telewizja.krakow.pl, a w nim, m.in.:

– Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Krakowa w zakresie planowania przestrzennego i zieleni
– na Zabłociu rośnie las kieszonkowy Miyawaki
– Kraków ma pierwszą minimarinę na brzegu Wisły
– mieszkańcy południowej części miasta protestują przeciwko planowanej drodze ekspresowej S7
– w krakowskich szkołach rozdajemy kwiaty za elektroodpady
– nasze propozycje na majówkę