Zapraszamy na najnowsze wydanie serwisu telewizja.krakow.pl, a w nim m.in. o:

  • budowie Centrum Symulatorowo-Treningowego Ryanainera
  • samorządzie będącym ważnym elementem bezpieczeństwa
  • świątecznych pisankach
  • jarmarku wielkanocnym na Rynku Głównym
  • symbolice oraz duchowym przygotowaniu do świąt Wielkiej Nocy
  • jarmarku Emaus na Błoniach
  • tradycyjnym Święcie Rękawki
  • życzeniach od prezydenta