Forum na rzecz czystego powietrza, egzaminy maturalne, zagraniczni dziennikarze w Krakowie, szkoła bez komórek i biegowo-rowerowy weekend. Zapraszamy na najnowsze informacje. www.telewizja.krakow.pl