Zapraszamy na kolejne wydanie serwisu kulturalnego telewizji.krakow.pl. A w nim m.in. o:

  • 19. edycji festiwalu Sacrum Profanum
  • festiwalu KultURO
  • lodówce pełnej dobra
  • wystawie „Między słowami – między narodami”
  • Instytucie Ekspertyz Sądowych
  • gaduławce