W Krakowie jest 221 km ścieżek rowerowych, w tym kontrapasy, ścieżki pieszo-rowerowe i przejazdy rowerowe.

W opracowaniu jest plan budowy ścieżek rowerowych wzdłuż rzek w Krakowie w ramach projektu „Wisła łączy”. W jego ramach ma powstać ponad 50 km tras pieszo-rowerowych oraz kajakowych wzdłuż Wisły i jej dopływów łączących w nowy sposób różne rejony Krakowa.

Dokładne przebiegi ścieżek pieszo-rowerowych, a tym samym rejony Krakowa, które zostaną ze sobą połączone będą znane po opracowaniu projektu koncepcyjnego. Na obecnym etapie inwestycji (faza przygotowawcza) zbierane są wszystkie niezbędne informacje i uwarunkowania środowiskowe oraz przyrodnicze, które mogą mieć wpływ na przebieg przedmiotowych tras.

Z punktu widzenia ruchu rowerowego niezwykle ważne jest powstanie kładek pieszo-rowerowych: łączących Kazimierz z Ludwinowem i Salwator z Dębnikami.

Kładka Kazimierz-Ludwinów: trwa postępowanie o pozwolenie na budowę. Miasto czeka na wiążącą opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie konstrukcji, w kontekście zeszłorocznej negatywnej opinii Narodowego Instytutu Dziedzictwa dla kładki.

Kładka Dębniki-Salwator: trwa postępowanie na przygotowanie wielowariantowej i wielobranżowej koncepcji budowy kładki wraz z dojściami dla pieszych, dojazdami dla rowerów, pochylniami dla niepełnosprawnych, odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Wstępnie planuje się, że taka konstrukcja byłaby możliwa do realizacji między ul. Tyniecką a ul. Flisacką.

Miasto od 2017 r. organizuje kampanię pn. „Rowerem do pracy, czyli dom, rower, praca… i tak w kółko”, która ma zachęcać krakowskich pracowników do korzystania z rowerów podczas codziennych podróży do i z pracy. Akcja adresowana jest szczególnie do kierowców.

W ubiegłym roku w kampanii uczestniczyło ponad 80 pracodawców. W szczytowym momencie kampanii na rowerze podróżowało ponad 1300 osób, a każdego miesiąca było ich średnio blisko 1100. Średnia „rowerowa” frekwencja wyniosła ponad 56 proc. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują, że ponad 18 proc. uczestników rowerowej kampanii podróżowało do pracy przed jej rozpoczęciem samochodem. Uczestnicy przejechali na rowerze w sumie ponad 1 milion km. W uznaniu za rowerowe podróże pracownicy otrzymywali co miesiąc ciekawe upominki.

Od 2013 roku realizuje projekt „STARS Rowerem do szkoły”. W tym roku w projekcie biorą udział 34 krakowskie szkoły samorządowe. W ramach projektu organizowane są min.: bezpieczne przejazdy rowerowe, wycieczki i lekcje edukacyjne oraz zajęcia doskonalące technikę jazdy. W projekcie zwracamy również uwagę na kwestie kultury jazdy. Na podstawie umów gmina współpracuje ze Stowarzyszeniem Kraków Miastem Rowerów oraz Fundacją Otwarty Plan przez co zapewnia szkołom merytoryczną pomoc w realizacji projektu i jego działań. Gmina organizuje konferencje i warsztaty dla szkolnych koordynatorów projektu. W ramach współpracy szkoły otrzymały w ubiegłych latach setki stojaków rowerowych, a jesienią ubiegłego roku, również stojaki na hulajnogi.

Kraków uczestniczy w kampanii „Rowerowy Maj” po raz trzeci. W tym roku po raz pierwszy w kampanii brały udział przedszkola. Łącznie do kampanii zgłoszonych zostało 61 placówek, co przekłada się na prawie 20 tys. uczniów i przedszkolaków