Pod wieloma względami mijający rok okazał się dla Zarządu Inwestycji Miejskich przełomowy. Jednostka znana dotąd głównie z realizacji projektów kubaturowych, od 2020 roku jest coraz częściej kojarzona jako realizator inwestycji komunikacyjnych, z modernizacją infrastruktury w północnej części Krakowa na czele.

Ale zanim o boomie inwestycyjnym na północy, a także o innych komunikacyjnych projektach ZIM, krótkie podsumowanie tegorocznych zadań z zakresu obiektów użyteczności publicznej.

Inwestycje mieszkaniowe

2020 rok to finał wielkich inwestycji mieszkaniowych.

– Zakończyliśmy dwa duże projekty realizowane w ramach Programu Budownictwa Komunalnego, dzięki czemu do mieszkańców trafiło łącznie 522 lokali. Każde z dwóch osiedli, które powstało przy naszym udziale, a więc osiedle Przyzby-Zalesie i osiedle Wańkowicza, posiada własny plac zabaw, wiele miejsc postojowych, tereny zielone. W przypadku pierwszego z osiedli jest też żłobek i biblioteka – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

Przynajmniej na razie miasto nie planuje tak dużych projektów mieszkaniowych. W połowie tego roku ZIM rozpoczął za to nową tego rodzaju inwestycję w rejonie ul. Fredry. Jest to jednak niewielki blok, w którym będzie 46 lokali.

Nowa szkoła podstawowa i przedszkole

Również w połowie roku do użytku oddany został nowoczesny budynek na osiedlu Gotyk, gdzie mieści się szkoła podstawowa i przedszkole dla 500 dzieci.

– Dzięki mobilizacji naszej i wykonawcy udało się udostępnić nową placówkę już w tym roku szkolnym. Wprawdzie pandemia uniemożliwiła pełny rozruch szkoły i przedszkola, ale kiedy życie wróci na normalne tory, na młodych mieszkańców północy Krakowa będzie czekała nowoczesna placówka edukacyjna – podkreśla dyrektor ZIM.

Modernizacja żłobków

2020 roku to też kontynuacja programu modernizacji krakowskich żłóbków i adaptacji nowych przestrzeni na potrzeby maluchów. Na zlecenie ZIM przeprowadzono kompleksowe remonty placówek przy Mazowieckiej, Okólnej i Słomianej. Utworzono nowy żłobek przy ul. Przyzby, w ramach zrealizowanego przez ZIM osiedla komunalnego.

Zarząd Inwestycji Miejskich jest też obecny w dzielnicy Zabłocie. To tam, na zlecenie ZIM rozpoczęła się w 2020 roku adaptacja starych poprzemysłowych zabudowań do pełnienia funkcji biurowo-administracyjnych i usługowych w ramach Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22.

Nowy cmentarz

W 2020 roku oddany został do użytku nowy cmentarz wybudowany, a także budynek ceremonialny i administracyjny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Przy realizacji tego dużego projektu komunalnego ZIM współpracuje z polsko-włoskim konsorcjum. Nowy cmentarz powstał zaraz przy oddanej do użytku w 2016 roku spopielarni zwłok w Podgórkach Tynieckich zajmuje około 2 hektary i jest pierwszym elementem planowanej tam nekropolii. Przy okazji wybudowano też dom pożegnań.

Ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt

Pod koniec roku rozpoczęło się też przygotowywanie koncepcji architektoniczno-budowlanej ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt. Do maja 2021 roku zadanie wykona Jerzy Wowczak Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa.

– W oparciu o ten materiał, będziemy zlecać przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę – informuje Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM w Krakowie.

Dzielnicowe miejsca spotkań

Działania podjęte przez ZIM w mijający roku przybliżyły nas do realizacji kolejnych dzielnicowych miejsc spotkań. Udało się uzyskać wszelkie zgody administracyjne potrzebne do budowy klubu kultury w rejonie ul. Koszykarskiej. Przygotowano też materiały i złożono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla miejsca spotkań w dzielnicy V przy ul. Młodej Polski.

Inwestycje drogowe

Mijający rok okazał się przełomowy dla dwóch projektów drogowych, za które odpowiada ZIM. W kwietniu wystartowała rozbudowa ul. Klasztornej w Nowej Hucie. Prace przebiegają na tyle sprawnie, że jest nadzieja na ich wcześniejsze zakończenie. – Wspólnie z wykonawcą pracujemy nad sfinalizowaniem tego projektu już w 2021 roku – informuje Łukasz Szewczyk.

Przełomowy, na razie pod względem proceduralnym, mijający rok okazał się także dla rozbudowy układu drogowego w Prokocimiu w rejonie Szpitala Uniwersyteckiego. ZIM uzyskał zgody administracyjne na dwa pierwsze etapy zadania – przebudowę ul. Kostaneckiego i rozbudowę ul. Jakubowskiego. W przypadku pierwszego z elementów – wybrany jest już wykonawca, któremu ZIM przekazał już plac budowy i wkrótce rozpoczną się prace w terenie. Ogłoszony też został przetarg na wykonanie drugiego etapu zadania, czyli rozbudowę ul. Jakubowskiego.

Kładki pieszo-rowerowe

2020 rok okazał się także pozytywny dla kładek pieszo-rowerowych, za które odpowiada ZIM.

– Mamy wybrany wariant realizacji kładki Zwierzyniec-Dębniki oraz pomiędzy osiedlem Żabiniec a okolicami al. 29 Listopada. Dla obu konstrukcji posiadamy koncepcje architektoniczne. W tym drugim przypadku dysponujemy decyzjami lokalizacyjnymi. W przyszłym roku będziemy zlecać dalsze przygotowania do budowy kładek – zapewnia dyrektor Szewczyk. Za przełomowy trudno za to uznać ten rok w przypadku trzeciej z kładek, za które odpowiada ZIM, przeprawy pomiędzy Kazimierzem i Ludwinowem.

– Mamy satysfakcję z tego, że udało nam się obronić zapisy jednego z pozwoleń konserwatorskich dla tej inwestycji, wydanych kilka lat temu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że do ogłoszenia pełnego sukcesu w tej sprawie droga jeszcze daleka – przyznaje dyrektor miejskiej jednostki.

Najbliżej realizacji wydaje się za to czwarta z kładek pieszo-rowerowych, za które odpowiada ZIM. Chodzi o przeprawę, która połączy Zabłocie z Grzegórzkami. Miasto współpracuje przy tym projekcie z PKP PLK SA. Spółka kolejowa uzyskała wcześniej zgody na realizację kładki w ramach swojego dużego zadania inwestycyjnego, co otwiera drogę do szybkiej budowy.

Infrastruktura na północy Krakowa

Prawdziwym sukcesem tego roku jest za to start pakietu inwestycji infrastrukturalnych na północy Krakowa.

– Wiosną rozpoczęło się przygotowanie dokumentacji projektowej do budowy Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek, w lipcu wykonawca wszedł na plac budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej, a w listopadzie wystartowała rozbudowa al. 29 Listopada do granic miasta. Za kilka lat te trzy projekty odmienią oblicze północnych dzielnic Krakowa. Przede wszystkim w tym rozwijającym się obszarze pojawi się niezawodna komunikacja tramwajowa, a dzięki nowym drogom i modernizacji al. 29 Listopada, wiele wąskich ulic, które obecnie pełnią funkcję tras tranzytowych, stanie się ulicami osiedlowymi, z mniejszym ruchem, z korzyścią dla społeczności lokalnej – jest przekonany dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.


Mimo że mijający rok należy uznać za udany, nie wszystkie zaplanowane działania udało się zrealizować.

– Musieliśmy się rozstać z wykonawcą rozbudowy ul. Kocmyrzowskiej. To jednak otwiera drogę do prac nad tym zadaniem. W kolejnym roku przygotujemy nowy projekt wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych – przyznaje Łukasz Szewczyk. Przeciąga się też procedura przygotowania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji ZRID dla ulicy 8 Pułku Ułanów.

– Konieczność wprowadzenia istotnych poprawek w ślad za postulatami mieszkańców, a dodatkowo, trwająca pandemia, nie pozwoliły na osiągnięcie w tym roku zakładanego efektu. Obecnie z zadania podzielonego na 4 etapy, wniosek o ZRID został złożony dla jednego z nich.

– Liczę, że w najbliższych miesiącach wykonawca przygotuje i uzgodni dokumentację projektową dla trzech kolejnych odcinków – zakłada Łukasz Szewczyk. W tym roku nie udało się też wyłonić wykonawcy budynku Ośrodka Ruczaj. Ogłoszony w pierwszej połowie roku przetarg musiał zostać unieważniony.

– Aktualnie pracujemy nad uszczegółowieniem dokumentacji projektowej i myślę, że w przyszłym roku ponownie będziemy szukać firm, które podejmą się budowy tego ośrodka – mówi dyrektor ZIM.

Warto wiedzieć, że w 2020 roku Zarząd Inwestycji Miejskich zajmował się 45 projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości blisko 1 mld 400 mln zł.