Podstawą współczesnej ochrony zabytków jest prewencja konserwatorska. Najistotniejsze są cykliczne przeglądy. Praca w obiektach zabytkowych jest niezwykle skomplikowana, wymaga połączenia potrzeb życia liturgicznego, turystycznego z ochroną zabytków i dzieł sztuki. W każdym obiekcie poddawanym konserwacji obowiązują odmienne zasady, związane z możliwością prowadzenia prac badawczych i konserwatorskich.