Od 1 stycznia 2017 roku można śledzić w internecie wyniki pomiarów stężeń szkodliwych substancji występujących w powietrzu z dwóch nowych stacji monitorujących. Nowe punkty zlokalizowane są przy ul. Telimeny (Prokocim) i ul. Jaskrowej (os. Wadów). Kraków ma najwięcej tego typu urządzeń spośród wszystkich dużych polskich miast.

Stacje zostały włączone do „Programu państwowego monitoringu środowiska województwa małopolskiego na lata 2016–2020” i przyczynią się do lepszej kontroli jakości krakowskiego powietrza. Co ważne, na terenie Krakowa funkcjonuje już 8 punktów monitorujących powietrze. Wyniki pomiarów dostępne są na stronie WIOŚ.

– Dogęszczenie aktualnej siatki stacji pomiarowych pozwoli na uzyskanie informacji o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń na całym obszarze Krakowa i bieżącym stanie powietrza. Dodam, że żadne inne miasto w Polsce nie ma tak rozbudowanego monitoringu – powiedział Witold Śmiałek, doradca Prezydenta Krakowa ds. jakości powietrza.

Nowe lokalizacje wybrano we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, po szczegółowej analizie ich rozmieszczenia.

– Lokalizacje wybrano tak aby mieć możliwość pozyskiwania danych z obszarów z których do tej pory nie posiadaliśmy informacji o aktualnych stężeniach substancji szkodliwych znajdujących się w powietrzu. Stacja przy ulicy Telimeny jest stacją tła miejskiego, a na osiedlu Wadów – przemysłową. Ze względu na duże skupiska mieszkańców na Ruczaju i w rejonie ulicy Czerwone Maki rozważaliśmy także tę lokalizację jako stację typu tła miejskiego, ale nie spełniła ona wymogów Państwowego Monitoringu Środowiska – dodał Witold Śmiałek.

Druga stacja zlokalizowana została na os. Wadów (przy ul. Jaskrowej) ze względu na bliskość kombinatu i możliwość lepszej kontroli występujących tam stężeń zanieczyszczeń pochodzących z emisji przemysłowej. Koszt zakupu obu stacji to 639 280,20 zł brutto.

Lokalizacje wszystkich stacji monitorujących jakość powietrza w Krakowie:

  1. al. Krasińskiego,
  2. ul. Dietla,
  3. ul. Bujaka,
  4. ul. Złoty Róg,
  5. ul. Bulwarowa,
  6. os. Piastów.
  7. ul. Telimeny
  8. os. Wadów

0