W Krakowie funkcjonuje system monitorowania ruchem. Oznacza to pełny nadzór nad Komunikacją Miejską w Krakowie, buspasami, kontrolą biletów, parkingami P+R oraz miejskimi rowerami. Kamery typu ANPR umieją odczytywać tablice rejestracyjne i porównują je z białą listą pojazdów uprawnionych do poruszania się buspasami. W przypadku poruszania się po buspasie nieuprawnionego pojazdu, zostaje on skontrolowany przez patrol policji, z którym współpracuje Centrum Zarządzania Ruchem, będące częścią Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.