Kładka nad torami kolejowymi prowadząca nad zalew Bagry w Płaszowie zostanie naprawiona. Dzięki porozumieniu podpisanemu między Zarządem Dróg Miasta Krakowa, PKP PLK oraz PKP SA, które dotyczyło użytkowania obszaru pod kładką, schody zostaną wyposażone w specjalne szyny ułatwiające wprowadzanie i sprowadzanie roweru z obiektu. Zostaną też naprawione stopnie a całość kładki zostanie doświetlona. W kolejnym kroku modernizacji, po wykonaniu projektu budowlanego i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń zostaną wybudowane windy.