Najdłuższa kładka pieszo-rowerowa w Krakowie, znajdująca się w sąsiedztwie ul. Kamieńskiego, została otwarta. Obiekt jest fragmentem nowej, wybudowanej drogi dla rowerów łączącej ulice Wielicką i Nowosądecką z Ludwinowem.

Kładka ma blisko 0,5 km długości. Rowerzyści z południowych dzielnic Krakowa pokonają wąskie gardło, jakim jest ul. Kamieńskiego, 7 metrów nad torami kolejowymi oraz prawie 6 metrów nad ul. Powstańców Śląskich. Nowa konstrukcja na mapie miasta będzie służyła również pieszym. Obiekt jest fragmentem wybudowanej całej trasy rowerowej, liczącej łącznie 4,7 km.