Dobiegają końca prace przy adaptacji starych poprzemysłowych budynków, prowadzone na potrzeby Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22. Inwestycja współfinansowana ze środków UE ma się zakończyć w I kwartale 2022 roku.