W środę, 9 czerwca, zaprezentowano zrewitalizowane boiska przy Zespole Szkół i Placówek „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” przy ul. Tynieckiej 6 w Krakowie. Odbył się także pojedynek piłki toczonej goalball. W wydarzeniu wziął udział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Program rewitalizacji został wykonany w trybie „zaprojektuj i wykonaj”. Wykonawcą inwestycji, realizowanej pod nadzorem Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, była firma „KERRE” Mirosław Chmiel z Gdowa. Jej całkowity koszt wyniósł 367 tys. zł. W całości został on pokryty ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Prezydent Jacek Majchrowski podziękował wszystkim, dzięki którym boiska zostały odnowione, a po zakończeniu meczu wręczył pamiątkowy puchar zwycięskiej drużynie.

W ramach rewitalizacji wykonane zostały:

  • plac wielofunkcyjny do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę, z dwutorową bieżnią, strefą rzutni do pchnięcia kulą, placem do gier i zabaw – wraz z wyposażeniem (bramki do piłki nożnej, słupy do koszykówki, słupy do siatkówki, piłkochwyty)
  • ciągi piesze oraz ścieżka miejska
  • sygnalizatory świetlne
  • plac do ćwiczeń Flowpark
  • mała architektura.