Od połowy kwietnia trwa remont wiaduktu nad ul. gen. Leopolda Okulickiego. Do tej pory nie wpływał on na organizację ruchu, jednak z uwagi na realizację prac bezpośrednio nad jezdnią, od 12 do 23 lipca zostaną wprowadzone zmiany.