Podopieczni Domu Pomocy Społecznej Nowa Huta wzięli udział w konkursie wiedzy ekologicznej. Jednostka angażuje swoich podopiecznych do udziału w wielu różnych inicjatywach edukacyjno-terapeutycznych.

Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta, który opiekuje się 140 podopiecznymi, składa się z trzech lokalizacji. Osoby przewlekle psychicznie chore przebywają w budynku na os. Szkolnym 28, osoby przewlekle somatycznie chore na os. Sportowym 9, a dorośli niepełnosprawni intelektualnie na os. Hutniczym 5.

Konkurs, w którym wzięły udział zespoły reprezentujące poszczególne lokalizacje, sprawdzał wiedzę na temat zasad segregacji śmieci, smogu, recyklingu i znajomości roślin antysmogowych. Dodatkowo, w ramach przygotowania do konkursu, podopieczni DPS Nowa Huta mieli okazję odwiedzić różne jednostki i spółki miejskie, które są zaangażowane w działania ekologiczne, takie jak Ekospalarnia, Wodociągi Krakowskie czy Lamusownia.

– Tego rodzaju inicjatywy, jak konkurs ekologiczny, silnie angażują naszych podopiecznych. Są bardzo potrzebne, bo mają nie tylko wymiar edukacyjny, ale także znaczenie terapeutyczne i integrujące – mówi Marta Chechelska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej Nowa Huta. – Zaproponowaliśmy naszym podopiecznym konkurs o tematyce ekologicznej, bo zależy nam na tym, żeby w Domu Pomocy Społecznej segregacja śmieci przebiegała sprawne i właściwie. Po zaangażowaniu naszych podopiecznych widać, że jest to dla nich bardzo ważny temat – dodaje.

Podopieczni DPS Nowa Huta biorą udział w różnych zajęciach i inicjatywach terapeutycznych oraz edukacyjnych, z których część inspirowana jest codziennym funkcjonowaniem. Na przykład hodują kwiaty produkujące tlen, opiekują się pięcioma przygarniętymi kotami, a także ptakami, które zamieszkały w przygotowanych przez nich budkach. Regularnie zwiedzają Kraków i interesują się życiem miasta.

– Rozmawiamy też o tematach ważnych społecznie, wykorzystujemy je do proponowania różnych aktywności. To bardzo ważne, żeby mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej wiedzieli, że w równym stopniu jak wszyscy inni krakowianie są odpowiedzialni za nasze miasto i mają wpływ na to jak Kraków wygląda i funkcjonuje – dodaje Marta Chechelska.