Kraków od wielu lat realizuje usługi w zakresie polityki senioralnej. Seniorzy są bowiem grupą społeczną, której należy się szczególna uwaga oraz troska. 16 marca w Nowohuckim Centrum Kultury odbyła się konferencja pn. „W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo. Kraków dla seniorów”, podczas której uczestnicy mogli m.in. dowiedzieć się więcej o cyberprzestępczości.