Miasto Kraków i PKP PLK SA chcą współpracować przy likwidacji przejazdów kolejowych na ulicach Kąpielowej w Swoszowicach i Blokowej na Wzgórzach Krzesławickich. 24 listopada podpisano listy intencyjne w tej sprawie. Ze strony miasta pod dokumentami podpis złożył zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig, a w imieniu PKP PLK – członek zarządu Piotr Majerczak.

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu i pasażerów to główny cel współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Jej efektem będzie budowa bezkolizyjnych rozwiązań w obrębie trzech linii kolejowych i likwidacja istniejących przejazdów drogowych w dwóch miejscach w naszym mieście. Chodzi o rejon ulicy Kąpielowej, gdzie ma powstać bezpieczny wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 94. Drugim miejscem, ma zostać zlikwidowany przejazd drogowy przez tory to ulica Blokowa. W tej lokalizacji planowana jest realizacja tunelu drogowego pod liniami kolejowymi nr 95 i nr 940.

– Rozpoczęliśmy już przygotowywania do realizacji tych zadań. Bardziej zaawansowana jest likwidacja przejazdu przez ul. Kąpielową, gdzie na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich trwa opracowanie dokumentacji projektowej. W przyszłym roku chcemy uzyskać zgodę na realizację tej inwestycji – mówił zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. W przypadku tunelowego rozwiązania na przejeździe przy Blokowej, przygotowywana jest koncepcja i dokumenty potrzebne do uzyskania decyzji środowiskowej.

W myśl podpisanych listów intencyjnych, współpraca ma się odbywać w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo – drogowych w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe”. To przedsięwzięcie, które PKP PLK SA chce uruchomić w unijnej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Zgodnie z zapisanymi w projekcie zasadami, istnieje możliwość współfinansowania inwestycji samorządów obejmujących likwidację przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn i budowę w zamian skrzyżowań bezkolizyjnych. Po stronie miasta będzie przygotowanie dokumentów projektowych dotyczących bezkolizyjnych rozwiązań technicznych, które pozwolą na likwidację przejazdów kolejowo-drogowych.

Partycypacja stron listów intencyjnych w kosztach obu inwestycji zostanie określona w odrębnym porozumieniu na podstawie opracowanych kosztorysów. Dokument ten zostanie podpisany po zakwalifikowaniu poszczególnych inwestycji do projektu unijnego. Zostaną tam określone prawa i obowiązki stron w zakresie wyboru wykonawcy zadania inwestycyjnego, realizacji inwestycji oraz współpracy po zakończeniu inwestycji.

Andrzej Kulig zapowiedział, że miasto chce w przyszłości na podobnych zasadach współpracować ze spółkami kolejowymi przy poprawie bezpieczeństwa w innych miejscach. – Zależy nam na likwidacji przejazdu przy ul. Fredry – wskazał zastępca prezydenta Krakowa.