Ruszyła kampania społeczna pt. „Pomóż mi odnaleźć dom”, adresowana do mieszkańców Krakowa i okolic, realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy wsparciu UNICEF-u. Jej celem jest pozyskanie kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze lub osoby, które założą rodzinny dom dziecka.

Osoby ubiegające się o pełnienie tych funkcji mogą zgłosić się do pracowników Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej osobiście lub telefonicznie celem uzyskania informacji o obowiązującej procedurze oraz o warunkach, jakie winni spełnić kandydaci.

Szczegóły na stronie internetowej mops.krakow.pl.