Problem przemocy domowej uwidocznił się ze zdwojoną siłą w trakcie pandemii wraz przymusową izolacją. Odpowiadając na ten problem, w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, który przypada 25 listopada, Kraków rozpoczyna kampanię edukacyjną, aby przeciwdziałać przemocy i skuteczniej pomagać osobom jej doświadczającym.