Miasto ogłosiło przetarg w sprawie przeprowadzenia „Badań ankietowych podróży w ramach Kompleksowych Badań Ruchu w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym 2023”. Celem badań, które mogłyby zostać zrealizowane w marcu i kwietniu, jest poznanie aktualnych zachowań komunikacyjnych mieszkańców. Ostatni raz w Krakowie badania na tak szeroką skalę przeprowadzono w 2013 r.