W środę 13 lipca Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski wraz z dziennikarzami przejechali drogami oddanymi do użytku w ostatnich tygodniach: ul. Igołomską, Przewóz, Wrobela oraz łączącą Kraków z Brzegami. Zarówno nowe, jak i wyremontowane ulice będą służyć nie tylko pielgrzymom podczas Światowych Dni Młodzieży, ale i mieszkańcom.

– Ulice, którymi przejechaliśmy zostały zrobione w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, warto zaznaczyć, że są to drogi, które były już w planach Gminy Miejskiej Kraków. Dzięki Światowym Dniom Młodzieży zostały zrealizowane wcześniej niż zakładaliśmy. Później będą służyć mieszkańcom – powiedział Jacek Majchrowski.

Na ul. Igołomskiej zakończono pierwszy etap przebudowy skrzyżowania z ul. Brzeską; zamontowano sygnalizację świetlną. Koszt pierwszego etapu to 19 mln zł. Koszt etapu drugiego będzie znacznie większy – nawet 300 mln zł. Etap ten rozpocznie się po akceptacji umowy dotyczącej zamówień publicznych, co pozwoli na ogłoszenie przetargu. Faza ta obejmie przebudowę ul. Igołomskiej od ul. Giedroycia do skrzyżowania ul. Brzeskiej z Igołomską. Na całym odcinku (7,5 km) powstaną ścieżki rowerowe, zostaną również przebudowane wiadukty kolejowe, przewidziana jest budowa zatok i przystanków autobusowych oraz odcinków torowiska.

Remont ul. Przewóz kosztował blisko 2 mln zł. Ulica przebudowywana była na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzebika do dojazdu do budynku nr 40 a – w sumie na długości ok. 430 m. Drogę poszerzono do 6 m, wybudowano obustronne chodniki (od 2,0 m do 1,25 m), powstała zatoka parkingowa. Zakończenie prac pierwotnie zaplanowano na koniec listopada 2017 roku. Przesunięcie środków finansowych umożliwiło zakończenie inwestycji 16 miesięcy wcześniej.

Na ul. Wrobela w ramach remontu na odcinku od ul. Śliwiaka do pętli przy ul. Przewóz i od pętli do ul. Rącznej (w sumie ok. 370 m) poszerzono ulicę, doświetlono ją oraz zamontowano odwodnienia kanalizacji opadowej. MPWiK wykonał kanalizację sanitarną, natomiast ZIKiT kanalizację opadową, oświetlenie i układ drogowy.

Droga do Campusu Misericordiae poprowadzi pielgrzymów od węzła Rybitwy do Brzegów pod Wieliczką. Krakowski odcinek mierzy prawie 1,3 km. Nowa inwestycja ułatwi również dojazd do Krakowskiego Węzła Drogowego i usprawni poruszanie się od północnej części Wieliczki do węzła S7. Po oddaniu odcinka realizowanego obecnie przez GDDiKA, odciążone zostaną lokalne drogi w stronę Krakowa. Droga umożliwi również rozwój sąsiadujących ze sobą stref gospodarczych, położonych na terenie Gminy Kraków (Rybitwy) i Wieliczki (powstająca Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej). Budowa trwała od czerwca 2015 do marca 2016. Inwestycja nie powstała wyłącznie z myślą o obsłudze komunikacyjnej Światowych Dni Młodzieży, ponieważ znacznie wcześniej uwzględniono ją w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Krakowa. Po zakończeniu budowy przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad, czyli odcinka od węzła Rybitwy, oraz kontynuacją tej drogi w gminie Wieliczka, powstanie trasa doprowadzająca ruch do S7. Oprócz układu drogowego, zbudowana została także kanalizacja opadowa, oświetlenie, ścieżka rowerowa (1300 m), chodnik dla pieszych, droga serwisowa i ustawiono ekrany akustyczne.