Dzięki umowie podpisanej 6 września z EDF Polska SA, o co najmniej 5 proc. mogą spaść koszty zużycia mediów w budynkach zarządzanych przez Gminę Miejską. Zgodnie z umową, 673 budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, urzędy, szpitale, muzea czy obiekty kultury, zostaną objęte monitoringiem zużycia mediów, a następnie optymalizowane pod kątem efektywności energetycznej.

Strategia Rozwoju Krakowa, zgodnie z polityką energetyczno-klimatyczną oraz ustawą o efektywności energetycznej zakłada prowadzenie działań mających na celu poprawę efektywności energetycznej, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Działania te realizowane są w wielu obszarach, a jednym z nich jest poprawa zarządzania zużyciem energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej.

0