Zbigniew Brzeziński – polityk, publicysta i uczony, Honorowy Obywatel Krakowa, został patronem skweru w Krakowie. W czwartek, 15 października odbyła się uroczystość nadania jego imienia skwerowi przy ul. Piłsudskiego, naprzeciwko budynku „Sokoła”. W wydarzeniu udział wzięli prezydent Krakowa Jacek Majchrowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa Sławomir Pietrzyk oraz senator Bogdan Klich – inicjator upamiętnienia Zbigniewa Brzezińskiego.

Uchwałę w sprawie nadania imienia Zbigniewa Brzezińskiego skwerowi przy ul. Piłsudskiego podjęła Rada Miasta Krakowa 26 sierpnia 2020 r. Inicjatorem nadania nazwy jest senator Bogdan Klich. W uzasadnieniu projektu uchwały argumentował, że Brzeziński uważał Kraków za serce polskości. Z pasją angażował się w życie intelektualne Krakowa, gdzie często prezentował swoje najważniejsze projekty polityczne. Krakowianie szanowali prof. Zbigniewa Brzezińskiego i uznawali go za jednego z najwybitniejszych polityków świata. Wyrazem tej dumy było przyznanie mu tytułu Honorowego Obywatela Krakowa.

„Profesor Zbigniew Brzeziński jest Amerykaninem, który nigdy nie przestał być Polakiem. Dla postaci tej miary nie istnieje dylemat wyboru między patriotyzmem polskim i amerykańskim. Jego działalność – zarówno naukową jak i polityczną – zawsze cechowało nie tylko globalne widzenie problemów międzynarodowych, lecz także głęboka troska o losy Polski i Polaków. W latach 1980-1981 starał się zapobiec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Polsce. W dziesięć lat później był Profesor Brzeziński gorącym orędownikiem przyjęcia Polski do NATO (…)” – czytamy z kolei we fragmencie uzasadnienia uchwały Rady Miasta Krakowa z 7 listopada 2001 r. w sprawie nadania profesorowi Zbigniewowi Brzezińskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Zbigniew Brzeziński urodził się 28 marca 1928 roku w Warszawie. Studiował na uniwersytecie McGilla w Montrealu i Uniwersytecie Harvarda, gdzie później również wykładał. Profesor Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku, doradca prezydentów Stanów Zjednoczonych, wybitny znawca problemów międzynarodowych, autor wielu publikacji, artykułów oraz książek, członek licznych towarzystw naukowych, doktor honoris causa Georgetown University, Williams College, Fordham University, College of the Holly Cross, Alliance College, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Wileńskiego.

Odznaczony: Orderem Orła Białego, Orderem Wielkiego Księcia Litewskiego Gedymina, Ukraińskim Orderem Zasługi, Orderem Masaryka Republiki Czeskiej, Presidential Medal of Freedom oraz licznymi innymi odznaczeniami.

Zmarł 26 maja 2017 r. w Falls Church w stanie Wirginia.