Uczestniczą w życiu publicznym, dokształcają się, uprawiają sport i udowadniają, że prawdziwe życie zaczyna się po pięćdziesiątce. Seniorzy stanowią jedną z najaktywniejszych grup społecznych. Miasto Kraków zaprasza wszystkich starszych mieszkańców do korzystania z ciekawych zajęć w Centrach Aktywności Seniorów.