Stan zdrowia, wyszczególnione przewlekłe choroby zagrażające życiu, zażywane leki, uczulenia oraz przebyte operacje i ich daty, posiadane implanty – szybki dostęp do tych informacji może pomóc uratować życie w razie wypadku czy utraty przytomności. Ważne, by były zebrane w jednym miejscu. Do tego służy Karta Informacji Medycznej, opracowana z inicjatywy fundacji Vitalny Kraków, w partnerstwie z Urzędem Miasta Krakowa. Karta jest dwujęzyczna.

Na karcie znajduje się miejsce na dane osobowe oraz miejsce na cztery numery telefonów do rodziny. Opis stanu zdrowia podany jest hasłowo, m.in. przewlekłe choroby, zażywane leki, uczulenia, alergie, implanty metalowe, przebyte operacje i ich daty – a więc wszystkie niezbędne informacje dla służb medycznych i policji. Dane dot. rodzaju choroby, operacji, implantów należy wpisać zgodnie z kodem ICD, co jest bardzo istotne, szczególnie w przypadku interwencji lekarskiej za granicą. Kartę najlepiej przechowywać z ważnymi dokumentami, przede wszystkim z dowodem tożsamości, paszportem, prawem jazdy, legitymacją, dokumentacją medyczną, albo w widocznym miejscu w domu.

Bardzo ważne jest wyraźne i czytelne wypełnienie karty, bowiem jej istotna i podstawowa funkcja, to wywiad medyczny w formie pisemnej. Ratownik medyczny, lekarz itd., powinien mieć zagwarantowaną łatwość odczytania wpisanych informacji medycznych. Dla uwiarygodnienia zapisów, na karcie jest także miejsce na pieczątkę i podpis lekarza pierwszego kontaktu.

Pomysłodawczynią karty jest Alicja Feter z fundacji Vitalny Kraków, która zasięgnęła opinii wielu krakowskich lekarzy. Okazało się, że lekarze pomysł ten poparli, przekazując ze swojej strony pisemne rekomendacje, z których jednoznacznie wynika, że karta w środowisku medycznym, cieszy się wielkim uznaniem. Merytorycznej konsultacji wraz z opinią prawną dostarczył dr n. med. Janusz Czekaj.

Poprzednie dwie edycje projektu finansowo wsparły spółki miejskie: MPWiK, MPO, MPEC i MPK wraz z Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA., natomiast ostatnio przeprowadzoną trzecią oraz czwartą, która odbędzie się w lutym br., wsparło Miejskie Przedsiębiorstwo Wody i Kanalizacji w Krakowie.