Coraz bliżej do realizacji Parku Edukacyjnego „Branice”. 20 lipca odbyły się oględziny zabytkowego kompleksu zabudowań, zlokalizowanych na Woli Justowskiej, które wkrótce będą częścią tego krakowskiego skansenu.

Budynki są poddawane szczegółowym badaniom pod kątem ich stanu technicznego i możliwości przeniesienia. Park ma zostać otwarty w 2023 roku. Skansen będzie się składał z 11 zagród, karczmy i drewnianego kościoła. Pojawi się sporo zieleni, charakterystycznej dla terenów wiejskich.