Projekt budowlany jeszcze w lipcu tego roku, projekt wykonawczy stanu surowego w listopadzie, projekt wykonawczy – stan wykończony i opracowanie dla wykonawcy w maju przyszłego. Umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej Krakowskiego Centrum Muzyki podpisana.