Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie zapomina o chodnikach. Trotuary w Krakowie są systematycznie remontowane i budowane tam, gdzie ich do tej pory nie było. W tym roku na ten cel przewidziano nieco ponad 10 mln złotych.

Chodniki są remontowane jako osobne zadania inwestycyjne, przy okazji remontów nakładowych ulic oraz w ramach programu budowy chodników. Przy 10 ulicach chodniki już są nowe albo są w trakcie remontu lub budowy. Dla kolejnych czterech ZDMK szuka w postępowaniu przetargowym firm, które wyremontują albo wybudują chodnik. Z kolei dla 16 ulic trwa postępowanie przetargowe na dokumentację konieczną do budowy lub przebudowy.