Mieczysław Święcicki – piosenkarz, aktor, reżyser, nazywany „Księciem Nastroju”, współzałożyciel Piwnicy pod Baranami, został patronem skweru na Plantach. W sobotę, 22 października, odbyła się uroczystość nadania Jego imienia skwerowi między ulicami Św. Anny a Szewską.