Będzie długi na ok. 100 metrów, schowany 7,5 m pod ziemią, umożliwi kierowcom bezkolizyjny przejazd na kierunku wschód – zachód. Trwa budowa tunelu drogowego wzdłuż ul. Opolskiej; prace są już mocno zaawansowane.

Budowa linii tramwajowej do Górki Narodowej to nie tylko ułożenie podwójnego toru na odcinku o długości ok. 5,5 km, przebudowana pętla Krowodrza Górka i nowa – na Górce Narodowej. To także siedem różnych obiektów inżynierskich, która pozwolą na szybki przejazd tramwajów do północnych dzielnic Krakowa.

Jednym z takich obiektów jest tunel wzdłuż ul. Opolskiej. To dzięki „schowaniu” ruchu samochodowego pod ziemię, komunikacja tramwajowa sprawnie przetnie ruchliwą arterię, bez blokowania ruchu tranzytowego na kierunku wschód – zachód. Warto dodać, że w tym momencie, ul. Opolska pełni rolę północnej obwodnicy Krakowa. Zmieni się to za kilka lat, po zrealizowaniu przez GDDKiA drogi ekspresowej S52 na odcinku od węzła Modlica do węzła Mistrzejowice.

Tunel drogowy budowany w ramach linii tramwajowej do Górki Narodowej będzie miał ok. 100 m długości. W dwóch komorach znajdą się dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą ze stron. Konstrukcja znajdzie się ok. 7,5 m pod ziemią (licząc docelową różnicę poziomów pomiędzy jezdniami Trasy Wolbromskiej i jezdniami w tunelu).

Roboty przy jego budowie są mocno zaawansowane. Warto przypomnieć, że realizacja konstrukcji wystartowała w marcu tego roku od wykonania murków prowadzących dla ponad 60-tonowego dźwigu z wybierakiem. Maszyna sukcesywnie – metr za metrem – wybierała grunt, by w jego miejsce wylewać kolejne, wykonane ze zbrojonego betonu segmenty ścian szczelinowych konstrukcji najpierw po stronie południowej, a następnie po północnej. Następnie wytyczono i wyasfaltowano łącznice drogowe, na które we wrześniu przeniesiony został ruch kołowy. Zaraz potem wykonawca zajął się starymi jezdniami ul. Opolskiej. Zostały one niemal w całości rozebrane, a znajdujący się pod asfaltem i podbudową grunt jest sukcesywnie wybierany. Kolejnym etapem będzie budowa ściany środkowej pomiędzy nowymi jezdniami. W tym momencie zakończono wykonanie belek spinających segmenty ścian szczelinowych i płyt przejściowych oraz sprężenie kotew oczepów ścian szczelinowych.

Szacuje się, że budowa tunelu drogowego wzdłuż ul. Opolskiej zaawansowana jest na poziomie ponad 60 proc. Jeśli aura pozwoli realizacja konstrukcji zakończy się wiosna przyszłego roku.