Krakowskie Biuro Festiwalowe zorganizowało Hackathon pod nazwą „Kultura dla młodych ludzi”, na który zaprosiło młodych ludzi z krakowskich szkół po to, żeby mogli wyrazić swoje oczekiwania i pomysły dotyczące oferty kulturalnej miasta Krakowa. Efektem prac z młodzieżą będą pomysły na to, jak zmodyfikować już istniejące wydarzenia oraz jak stworzyć nowe wydarzenia, które zostaną włączone w ofertę KBF.