6 czerwca odbył się tradycyjny pochód Lajkonika, który zakończył się na Rynku Głównym, na scenie pod Wieżą Ratuszową. Lajkonik odebrał „haracz” z rąk prezydenta miasta i wzniósł toast za pomyślność krakowianek i krakowian. Na koniec Lajkonik wykonał taniec zwany urbem salutare – pokłon miastu.