Skąd na krakowskim rynku tyle gołębi? Dokąd wiodą legendarne korytarze spod kościoła Mariackiego i czy jedna wieża Mariacka rzeczywiście była wyższa od drugiej? Kogo wzywa krakowski hejnał? I czy Wanda rzeczywiście nie chciała Niemca? Kraków ma wiele legend, ale wśród nich niewątpliwie największą popularnością cieszy się ta o smoku wawelskim.