Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie zorganizował majówkę na sportowo! W programie znalazły się treningi nordic walking, bieganie oraz zajęcia dla dzieci. Aktywności nie są ukierunkowane na rywalizację sportową, a raczej na zdrowie i sprawność fizyczną. Przygotowano również harmonogram treningów na kolejne, wybrane weekendy. Więcej informacji o treningach można znaleźć na stronie https://zis.krakow.pl/.