Od środy, 4 maja w całym kraju trwają matury. Pierwszym egzaminem, do którego przystąpili abiturienci, był język polski. W czwartek zdawali matematykę. Jak poszło uczniom I Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie?

W Krakowie do „egzaminu dojrzałości” przystąpiło 2 193 uczniów, a w Małopolsce ponad 35 tysięcy.

Termin główny przystąpienia do matury zaplanowano w dniach od 4 do 27 maja. Przedmioty, z których trzeba obowiązkowo zdawać egzamin maturalny są takie same jak dotychczas: język polski, matematyka i język obcy. Jednak każdy absolwent musi również obowiązkowo przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – rozszerzonym albo dwujęzycznym.

W Krakowie tegoroczni abiturienci jako dodatkowy przedmiot najczęściej wybierają: biologię, geografię, chemię i wiedzę o społeczeństwie.

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie głównym dostępny jest na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Aby zdać maturę, absolwent musi otrzymać co najmniej 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej.

Wszystkim przystępującym do egzaminów życzymy powodzenia!