W poniedziałek Zarząd Zieleni Miejskiej zaprezentował swoje plany, dotyczące zazieleniania miasta w 2017 roku. ZZM jeszcze intensywniej włączy się w działania na rzecz czystego powietrza. Głównym pomysłem jest zastosowanie panelu z mchem, który pochłania zanieczyszczenia.

O postawienie innowacyjnej instalacji na terenie Krakowa postulowali uczestnicy Smogathonu w 2016 roku. The CityTree – bo taką nazwę nosi panel z mchu o grubości 2,2 metra jest wysoki na 4 i szeroki na 3 metry. Koszt jego zakupu szacuje się na 25 tys. euro a roczne utrzymanie wyniesie ok. 2,5 tys. euro.

– Taka instalacja powinna stanąć w miejscu, w którym niemożliwe jest sadzenie zieleni. Pierwszy panel pojawi się w mieście na wiosnę tego roku. Najbardziej prawdopodobne miejsce postawienia instalacji to okolice Centrum Kongresowego ICE Kraków, kina Kijów lub ronda Mogilskiego –zapowiada Łukasz Pawlik – zastępca dyrektora ZZM.

Przypomnijmy, w tegorocznym budżecie na zieleń miejską Kraków przeznaczy łącznie 100 mln złotych. Kwota ta została zwiększona do tej wysokości zgodnie z ubiegłorocznymi zapowiedziami prezydenta Jacka Majchrowskiego. W środę 25 stycznia zatwierdziła ją Rada Miasta.

Zarząd Zieleni Miejskiej będzie też kontynuował nasadzenia pyłochwytnych krzewów w pasach drogowych. Będą to: Aleje Trzech Wieszczów na odcinku od ul. Piłsudskiego do wysokości Placu Inwalidów, Aleja Focha, ul. Reymonta, ul. Bobrzyńskiego/Grota Roweckiego, Rondo przy dworcu autobusowym RDA, ul. Lubomirskiego; ul. Monte Cassino.

Pasy drogowe zazielenią też nowe łąki kwietne. Pojawią się przy ul. Konopnickiej, Armii Krajowej, Conrada, Bora-Komorowskiego, Wielickiej. Będzie ich też przybywać w parkach Krakowa.

Ponadto ZZM przedstawił plany na 2017 roku, dotyczące zwiększenia powierzchni terenów zielonych w Krakowie. W tym roku zaplanowano sadzenie 2,5 tys. drzew, ok. 300 tys. krzewów, 2 tys. pnączy i 6 ha łąk kwietnych.

Część środków będzie przekazana na lasy Krakowa dla zwiększania lesistości miasta oraz szerszego udostępnienia ich mieszkańcom. Zarząd Zieleni Miejskiej będzie się też starał wprowadzić roślinność do miejsc, gdzie nie można ich posadzić w gruncie. W tym celu zostaną zakupione donice. Wszystkie działania w zakresie zieleni są możliwe, dzięki zwiększeniu jej finansowania w budżecie miasta na ten rok. Tylko na zieleń Kraków w 2017 roku przeznaczy 100 mln zł.

Z kolei Łukasz Wantuch – radny miejski, przedstawił propozycję, jak można zwalczać smog z udziałem mieszkańców. Taką metodą jest crowdfunding. Według radnego, mieszkańcy mogliby zbierać pieniądze na pyłochwytne rośliny do krakowskich szkół. – Kraków byłby pierwszym miastem Polsce, które przy udziale Urzędu Miasta włączyłoby się w ideę crowdundingu. Za 5 tys. złotych, zebranych przez krakowian Urząd dodałby 3 razy tyle. Taka inicjatywa miałaby dwie istotne zalety – mieszkańcy mogliby czynnie włączyć się w walkę o czyste powietrze, a wspólne działanie wzmocniłoby funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego – mówi Łukasz Wantuch.

Warto zaznaczyć, że Kraków od kilku lat jest liderem wśród polskich miast w walce ze smogiem. Szacuje się, że w 2016 roku w Krakowie wymieniono 4,2 tys. pieców węglowych i kotłów. Dla porównania – we Wrocławiu było to 1511, w Katowicach 509, w Poznaniu – 343, a Rzeszowie – 11. Kraków przeznaczył na ten cel z PONE 63 mln zł, Wrocław – 11,5, Katowice – 4,1, Poznań – 1,1 a Rzeszów – 199 tys. zł.

1