Miejskie Centrum Informacji Społecznej to miejsce, w którym można uzyskać informacje m.in. o sposobach i możliwościach rozwiązywania problemów, przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwiania spraw i wielu innych. Przy ul. Daszyńskiego 22 doświadczone specjalistki pomogą w trudnej sytuacji rodzinnej i związanej z niepełnosprawnością.

W Miejskim Centrum Informacji Społecznej można znaleźć informacje i porady o sposobach i możliwościach rozwiązywania problemów, przysługujących uprawnieniach, procedurach załatwiania spraw, specjalistycznych instytucjach pomocnych w rozwiązywaniu problemu, oraz możliwości uzyskiwania wsparcia finansowego i pozafinansowego przez krakowskie rodziny.

Placówka udziela także informacji w zakresie:

 • pomocy społecznej – zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • orzekania o niepełnosprawności,
 • wsparcia rodziny,
 • programu Krakowskiej Karty Rodzinnej i Karty Dużej Rodziny,
 • świadczeń finansowych wypłacanych przez Urząd Miasta Krakowa,
 • edukacji integracyjnej i specjalnej,
 • rehabilitacji zdrowotnej,
 • przewozu osób niepełnosprawnych,
 • rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
 • działalności organizacji pozarządowych,
 • dostępności budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych,
 • zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • nagłego zdarzenia, kryzysowej sytuacji, zdarzeń przestępczych.

Miejskie Centrum Informacji Społecznej w Krakowie zlokalizowane jest przy ul. Daszyńskiego 22. Tel.: 507 959 548 lub 728 352 126, e-mail: biuro@mcis.pl