Poza dużymi zadaniami inwestycyjnymi ZDMK realizuje dziesiątki prac utrzymujących na bieżąco dobry stan dróg, chodników, podwórek, przejść dla pieszych i zatok parkingowych.

Właśnie zakończyły się prace przy ul. Kosocickiej. Mieszkańcy korzystają już z nowych chodników oraz wygodnych zjazdów do posesji. Z nowej nawierzchni na kilometrowym odcinku ul. Kosocickiej korzystają na co dzień mieszkańcy pobliskiej Rżąki, Kosocic, Piasków Wielkich, Kurdwanowa oraz Piasków Nowych. Ponadto przy ul. Sołtysowskiej wymieniana jest nawierzchnia oraz chodnik. Trwa budowa zatoki parkingowej. Przy przejściu na drugą stronę jezdni obniżono krawężniki oraz zamontowano pasy medialne.