Rozpoczęły się prace modernizacyjne na wybranych odcinkach ul. Kocmyrzowskiej od ronda Kocmyrzowskiego do ul. Bulwarowej. W pierwszej kolejności wymienione zostaną krawężniki oraz opaski wzdłuż jezdni, a następnie wymieniona zostanie nawierzchnia.