19 lipca, rozpocznie się remont ronda na ul. Jasnogórskiej. Wprowadzone w kwietniu zmiany w organizacji ruchu na ul. Jasnogórskiej mają przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo ruchu drogowego w związku z planowaną przebudową ul. Łokietka i wynikającą z niej koniecznością zamknięcia tej ulicy. Nowa organizacja ruchu ułatwia bezpieczny wyjazd z ul. Gaik, będącej objazdem ul. Łokietka. Dodatkowo, poprzez wprowadzoną zmianę, bezpieczny wyjazd zyskali mieszkańcy ul. Ojcowskiej jadący w kierunku północnym.