Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w latach 2017-2022 realizuje cztery projekty współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jednym z tych projektów – oznaczonym numerem 3 – jest projekt nazwany: “Likwidacja węzłów grupowych oraz wykonanie przyłączy do istniejących budynków wraz z budową i dostawą, wraz z montażem węzłów cieplnych dwufunkcyjnych do istniejących odbiorców MPEC. W ramach tego projektu MPEC planuje wykonać 70 km sieci oraz zamontować 1081 węzłów cieplnych dwufunkcyjnych.  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tej i pozostałych inwestycji!