Rozszerzenie kolekcji i rozwój infrastruktury z zaproszeniem odwiedzających do trzech siedzib: MuFo Rakowicka, MuFo Józefitów i MuFo Strzelnica to główne osiągnięcia Muzeum Fotografii w Krakowie w ostatnich latach. Muzeum podsumowuje dotychczasowe działania i przybliża wystawy, które odbędą się w tym roku, jak też działania planowane w dłuższej perspektywie.